Savremeni trend začeća u poznijim godinama

U medjim aćemo naći mnogo članaka u kojima se piše da je ta i ta glumica rodila dete u 47 godini potpuno prirodno a onda svak pacijentkinja misli, pa dobro ako je mogla ona, što ne bih mogla i ja. Kada bi neko od tih poznatih ličnosti skupio hrabrost i javno izneo kako je do trudnoće došlo-vantelesnom oplodnjom ili doniranom jajnom ćelijom, ili jajnom ćelijom zamrznutom od ranije, onda bi to bila prava informacija za sve žene. Način na koje se te informacije plasiraju, daje lažnu nadu našim ženama da je sasvim lako i bezbedno rađati decu posle 40 ili posle 45 godine, ili u 50toj.