Ultrazvucni-pregled-dojkijpg

ULTRAZVUČNI (UZ) PREGLED DOJKI

Naš stručni tim smatra da je prevencija na prvom mestu u zaštiti zdravlja.

Stoga redovni, kontrolni pregledi predstavljaju osnovnu stavku preventive.

Savetuje se da žene između 20 i 35 godina jednom u tri godine dolaze na redovan pregled dojki kod ginekologa, a jednom mesečno da urade samopalpaciju.

Za žene starije od 35 godina preporuka je da se odlazi na pregled dojki kod ginekologa kombinovan sa ultrazvucnim pregledom jednom godišnje.

Redovan pregled dojki je uspešno preventivno sredstvo za rano otkrivanje karcinoma, a takođe i pri dijagnosticiranju cista i drugih bolesti dojki.

Preventivni-pregled-dojki