Ginekološki pregledi beograd

Redovni ginekološki pregled

Redovni preventivni ginekološki pregledi su na prvom mestu kada je u pitanju zaštita našeg zdravlja.

Stučnjaci savetuju da ukoliko ste seksualno aktivni ili imate preko 18 godina da bi trebalo da bar 2 puta godišnje da odlazite kod ginekologa na redovan kontrolni pregled.

Osnovni ginekološki pregled predstavlja opšti pregled polnog organa i njime se postavlja osnovna dijagnoza, odnosno utvrdjuje da li postoji neki poremećaj ili ne. Pregled se obavlja manuealno i ultazvukom, a u kompletu se moze izvršiti i kolposkopski pregled, potom analiza briseva, a takođe i laboratorijska analiza.

Redovni ginekološki pregledi omogućavaju da se otkrije bolest u početnoj fazi kada postoje velike šanse za potpuno i trajno izlečenje.