Trudnoća i plodnost kod starijih žena

Godine za rađanje koje se preporučuju su od 25-30 ili 30 i neke, jer je tada plpodnost najveća i tada je žena najzdraivja i najlakše će izneti trudnoću i najlakše će se poroditi i najlakše će ostati u drugom stanju. Naravno da se trudnoća može ostvariti oko 40. godine, kroz moju ordinaciju je prošlo dosta trudnica, ali ipak se takva trudnoća smatra rizčnom jer sa godinama dolaze i bolesti, dolazi visok pritisak, dijabetes, tkiva više nisu tako elastična za porođaj. U svakom slučaju i trudnoću oko 40. godine je moguće uz nadzor lekara dovesti do samog kraja i dobiti jedno zdravo dete.