Naziv usluge Cena (RSD)
Ultrazvučni pregled 4D 9.990,00
Ultrazvučni ginekološki pregled 6.990,00
Ultrazvučni pregled dojki i aksila 5.900,00
Kolposkopija /sa PAPA i VS testom/ 5.000,00
Kolposkopija /bez PAPA i VS testa 3.200,00
Ginekološki komplet 8.990,00
Ginekološki pregled palpatorni 2.400,00
CTG 1.700,00
Aplikacija spirale 4.900,00
Ekstrakcija spirale 2.200,00
Amniocenteza 34.900,00
Biopsija grlića 13.000,00
Uklanjanje kondiloma /radio nož/ 12.400,00
Polipektomija 13.000,00
Omčica sa HP 21.500,00
Papa test 1.500,00
Vaginalni bris 650,00
Cervikalni bris 650,00
Folikulometrija /po pregledu/ 2.400,00
Cervikometrija 2.600,00
Granulomi na ožiljku /ECT 3.100,00
Double screening test 3.000,00
Tripple screening test 3.300,00
Quadruple screening test 6.400,00
Kontrolni ultrazvučni pregled 3.900,00
Kontrolni pregled 1.900,00
Konsultacija 1.000,00